מזון אורגני
מזון הגדל ללא שימוש בכימיקלים להדברה, חומרים משמרים, צבעי מאכל, דשנים כימיים, הורמונים והנדסה גנטית.

בשם מזון אורגני אפשר לכנות מזון אשר כל החוליות בשרשרת שהביאו להיווצרותו הן אורגניות: השקיית הגידולים החקלאיים ומי השתייה של המשק החי יעדיפו שימוש במי - תיהום שנבדקו כי אינם מזוהמים בשאריות הדברה, מזון ודשנים המסופקים לאורך תקופת הגידול יישאו תו תקן אורגני, תוספים בזמן העיבוד יהיו אורגניים בעצמם.

על מנת להבטיח לצרכן כי מזון המסומן כאורגני הינו אכן כזה, קיימות ברחבי העולם חברות פיקוח שמטביעות חותמת על מוצרי המזון עליו הן מפקחות.
נכון להיום בישראל ישנו חוק אורגני שגובש על פי התקנים האירופאיים וסימון המשרד לחקלאות "תוצרת אורגנית" על מוצרים אורגניים.

מזון טבעי
במזון טבעי המצב הוא שונה וכל יצרן יכול לכתוב טבעי על גב האריזה שכלא ברור בדיוק למה הכוונה, ברוב המקרים המוצרים הנושאים הצהרה זו אינם עומדים מאחוריה.
אצלנו נבדקים המוצרים טרם ההחלטה על יצור או ייבוא על ידי מומחי התזונה בחברתנו על מנת להבטיח שכל רכיבי המוצר הם אכן טבעיים, תוך שקיפות מלאה ללקוחות כדי שכולנו נדע כי אנו צורכים מזון טעים ובריא.